ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อ 6 หมื่นล้านบาท หนุนคนรุ่นใหม่คืนถิ่นมาทำการเกษตร

ข่าวล่าสุด

ธ.ก.ส.เร่งปูพรมคนรุ่นใหม่คืนถิ่นรับช่วงทำการเกษตร จัดสินเชื่อหนุน 6 หมื่นล้านบาท เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี สร้างมูลค่าการเกษตรเพิ่ม พร้อมจัดตลาดนัดนวัตกรรม เลือกช็อปผ่านออนไลน์ได้ทั่วประเทศ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่าเกษตรกรไทยกำลังมีการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรยุคเก่า ก้าวไปสู่เกษตรยุคใหม่ โดยมีคนหนุ่มสาว เดินทางกลับภูมิลำเนาหันไปรับช่วงทำการเกษตร หรือเป็นผู้ประกอบการเกษตรต่อจากพ่อแม่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลของ ธ.ก.ส.พบว่าจากลูกค้ากว่า 3.6 ล้านราย มีกว่า 1 ล้านรายที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่สนใจกลับบ้าน นำเทคโนโลยีไปพัฒนาการเกษตรของครอบครัว

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.มีความพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่คนรุ่นใหม่เต็มที่ โดยจัดโครงการสินเชื่อ วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ให้นำไปใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ผ่านโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี รวมถึงสินเชื่อเสริมแกร่ง เอสเอ็มอี เกษตร สินเชื่อกรีน เครดิต และสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนโครงการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคเกษตรไทย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้งานของส่วนงานภาคีเครือข่ายขยาย 50 ผลงาน ไปสู่กลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการยกระดับธุรกิจได้ อันเป็นการยกระดับเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ สู่มืออาชีพ รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไปยังเครือข่ายทุกจังหวัดด้วย เพื่อให้เลือกซื้อเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย