ปตท.จับมือ GPSC ตั้งบริษัทร่วมทุน “นูออโว พลัส” ลุยห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่รองรับอีวี

ข่าวล่าสุด

ปตท.เผยบริษัทย่อย “อรุณ พลัส” จับมือ GPSC ตั้งบริษัทร่วมทุน “นูออโว พลัส” ลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ (Battery Value Chain) รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตามกลยุทธ์ New S-Curve ของกลุ่ม ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTT ถือหุ้น 100% มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ในนามบริษัท นูออโว พลัส จำกัด (NUOVO PLUS) ด้วยทุนจดทะเบียน 4,200 ล้านบาท และมีทุนชำระเริ่มแรก 1,050 ล้านบาท ซึ่ง ARUN PLUS และ GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และสนับสนุนการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ (Battery Value Chain) รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนให้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยการร่วมทุนดังกล่าวเป็นการรวมจุดแข็งความเชี่ยวชาญ ความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจแบตเตอรี่ในอนาคตตามกลยุทธ์ New S-Curve ของกลุ่ม ปตท.

ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจแบตเตอรี่ร่วมกัน เมื่อได้ข้อสรุปและแนวทางการทำธุรกิจและ/หรือลงทุนใดๆ จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท นูออโว พลัส จำกัดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 โดยมีทุนจดชำระเริ่มแรก 1,050 ล้านบาท

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business