สธ.เตรียมลดวันกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง จาก 14 เหลือ 7 วัน วันที่ 5 ผล ATK เป็นลบให้ใช้ชีวิตปกติได้

ข่าวล่าสุด

ปลัด สธ. เผยเตรียมลดวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 7 วัน แต่ต้องตรวจ ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หากผลเป็นลบ กลับไปใช้ชีวิตได้ โดยต้องรักษามาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (14 ม.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ช่วงแรกการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะเน้นให้ทุกรายเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล (รพ.) สนาม หรือฮอสพิเทล เป็นเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันอาการที่อาจรุนแรงขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมา การฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ

แต่ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนมากขึ้นในเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 โดยประสิทธิภาพวัคซีน ป้องกันความรุนแรงของโรคได้กว่าร้อยละ 90 และด้วยโรคมีความรุนแรงน้อยลง ทำให้ สธ.มีการปรับระบบการรักษาโดยให้ผู้ติดเชื้อแยกกักที่บ้าน หรือศูนย์พักคอยในชุมชน (Home and community Isolation) และลดจำนวนวันการรักษาผู้ติดเชื้อที่รับวัคซีนแล้ว มีอาการน้อย หรือไม่มีอาการเหลือ 10 วัน

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า สำหรับการพิจารณาปรับนิยามกลุ่มเสี่ยงสูง และเรื่องของระยะเวลาในการกักตัวนั้น เรื่องนี้มีการประชุมกันไปแล้ว เบื้องต้นคือ กรณีกลุ่มเสี่ยงสูงให้มีการกักตัวอยู่ที่พัก 7 วัน ตรวจ ATK ในวันที่ 5-6 ของวันกักตัว หากผลเป็นลบ ก็สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย พยายามไม่พบปะผู้คนมากเป็นระยะเวลา 3 วัน จนเมื่อครบ 10 วัน ตรวจ ATK อีกครั้ง หากผลเป็นลบ ก็ถือว่าพ้นมาตรการกักตัว แต่ใช้ชีวิตโดยมีมาตรการป้องกันตัวสูงสุด ซึ่งหลังจากนี้ กรมควบคุมโรคจะจัดทำขั้นตอน และออกเป็นมาตรการประกาศให้ทราบทั่วกันอีกครั้ง

อ้างอิง
https://mgronline.com